Pregled pružanja socioedukativnih usluga u Srbiji


Objavljeno februar, 05 2016


U okviru projekta „Društveni centri – gde pojedinci napreduju, porodice se povezuju, a zajednica se razvija“, koji sprovodi Grupa za decu i mlade „Indigo“ u saradnji sa udruženjima Građanski savet Opštine Bojnik, Društvo Roma „Prokuplje“ i KIC „Pralipe“, kao i opštinama Lebane, Surdulica i Vladičin Han, uz podršku UNICEF-a, SDC-a i lokalnih samouprava, pokrenuto je istraživanje pod nazivom: PREGLED PRUŽANJA SOCIOEDUKATIVNIH USLUGA U SRBIJI čiji je cilj upravo izrada pregleda postojećih socioeduk

Ovo istraživanje će obuhvatiti međusektorske, inkluzivne usluge koje se mogu definisati kao socio-edukativne usluge u zajednici, odnosno aktivnosti i programe koji mogu predstavljati njihov deo. 

Socio-edukativne usluge podrazumevaju inkluzivne servise podrške deci, roditeljima, i drugim ciljnim grupama, aktivnosti u okviru na primer klubova za izradu domaćih zadataka, zatim, pomoć u učenju uključujući i vršnjačku i volontersku podršku, učešće u različitim oblicima neformalnog obrazovanja (radionice, izleti, posete, mali istraživački projekti, lokalne akcije itd.), podršku kod prelaska na naredne nivoe obrazovanja, podršku porodicama ove dece, kao i permanentnu saradnju sa školama koje deca pohađaju...

 Kroz istraživanje želimo da dođemo do sledećih informacija i podataka: 

  • opis sadržaja socio-edukativne usluge i pružaoca usluge; 
  • cena usluge ili budžet pružanja usluge, ukoliko je dostupno; 
  • naručilac ili donator usluge, ukoliko je dostupno; 
  • pravni okvir za pružanje usluge, ukoliko postoji; 
  • izazovi sa kojima se pružaoci susreću. 
 
Ovo istraživanje će doprineti i razvijanju daljih planova za pružanje socio-edukativnih usluga, a svakako i za pokretanje pitanja standardizacije. 

Organizacije koje se prepoznaju mole se da popune kratak upitnik (možete ga preuzeti ovde), do 12. februara i pošalju na socioedukativneusluge@gmail.com 

 


MODS
Open Society Foundations
PGF Tim Vojvodine
Grad Novi Sad
Građanska inicijativa
Centar za rani razvoj
Kontakt organiyacije civilnog drustva
Meri
Play Centar Novi Sad
The Global Fund for Children
RARE