Fraktalno crtanje


Objavljeno april, 13 2016


Centar za proizvodnju znanja i veština u saradnji sa Centrom za neformalno obrazovanje "Drugi korak", vas pozivaju na učenje tehnike crtanja fraktala, kao forme art terapije.

Crtanje Fraktala 1


MODS
Open Society Foundations
PGF Tim Vojvodine
Grad Novi Sad
Građanska inicijativa
Centar za rani razvoj
Kontakt organiyacije civilnog drustva
Meri
Play Centar Novi Sad
The Global Fund for Children
RARE