Inkluzija Romkinja i Roma u sektor bezbednosti: Ka većoj prolaznosti na osnovnu policijsku obuku


Objavljeno mart, 21 2016


Projekat koji sprovode Policijska asocijacija „Evropski policajci romske nacionalnosti” i MUP, a podržava Kancelarija za ljudska i manjinska prava Vlade RS u okviru programa za unapređenje položaja i statusa Roma u RS kao i Misija OEBS-a u Republici Srbiji

Projekat  je usmeren  na efikasniju primenu strateških dokumenata koji statusa pripadnika romske populacije u ovom konkretnom delu time što je fokusiran na povećanje prolaznosti romske populacije na osnovnu policijsku obuku. Pohađanje ove obuke je preduslov za povećanje zastupljenosti romske populacije u policiji čime bi se ostvarila kako veća zaposlenost mladih Romkinja i Roma, tako i veće poverenje u MUP i poboljšana bezbednost čitave zajednice, odnosno unapređenje kvaliteta života romske populacije.

U okviru projekta biće održane informativne radionice i celodnevne obuke za kandidate i kandidatkinje, koji ispunjavanju  sledeće uslove - da nisu stariji od 25 godina, koji su završili ili pohađaju završne razrede neke 4-godišnje srednje škole i koji nisu niži od propisane minimalne visine (170 cm za muškarce i 163 cm za žene).

Cilj ovih radionica je informisanje o osnovnoj policijskoj obuci, o načinu i uslovima za konkurisanje za prijem na obuku, kao i o samoj obuci i profesiji policijskog službenika. Ove  radionice će pomoći kandidatima i kandidatkinjama, da ukoliko konkurišu za upis  , budu uspešniji na kvalifikacionom ispitu

Za zainteresovane kandidate i kandidatkinje koji ispunjavaju opšte uslove biće organizovane celodnevne obuke u  Policijskim upravama u  Beogradu, Novom Pazaru, Smederevu, Sremskoj Kamenici , Pokuplju i Vranju .na kojima će se, kroz rad sa predavačima iz Centra za osnovnu policijsku obuku, detaljno upoznati sa načinom testiranja i selekcionim procesom, uključujući primere testova sa ranijih konkursa (psihološko testiranje, test srpskog jezika), i prikazivanje filma o elementima procene fizičke osposobljenosti.

Ovom prilikom Vam se obraćamo kako biste prosledili informacije o obukama do što većeg broja zainteresovanih mladih Roma i Romkinja, i omogućili im učešće na obukama.

U prilogu Vam dostavljamo plan održavanja obuka kao i prijavni formular.

Za sve dodatne informacije možete se javiti na telefone:

+381613224695   ug Ternipe- partnerska organizacija

+381637324892   Policijska asocijacija


MODS
Open Society Foundations
PGF Tim Vojvodine
Grad Novi Sad
Građanska inicijativa
Centar za rani razvoj
Kontakt organiyacije civilnog drustva
Meri
Play Centar Novi Sad
The Global Fund for Children
RARE