Одржана конференција „Транзиција деце са сметњама у развоју – спремност образовног система за укључивање сваког детета”


Objavljeno mart, 24 2016


Центар за производњу знања и вештина 12. марта 2016. године у сали Техничке школе ''Милева Марић Ајнштајн'' у Новом Саду, организовао је конференцију на тему: ''Транзиција деце са сметњама у развоју – спремност образовног система за укључивање сваког детета.''

Циљ конференције био је унапређивање квалитета пружања додатне подршке деци ученицима из осетљивих група и деци/ученицима са тешкоћама у развоју, односно сваком детету којем је потребна додатна подршка, повезивањем и успостављањем сарадње између свих учесника у образовно-васпитном раду у оквиру истог, aли и на различитим нивоима образовног система.

Учесници, који су били различитих образовних профила из различитих образовних система (предшколске установе, основне и средње школе, специјалне школе и др.) имали су прилику да се упознају са појмом и сврхом транзиције као видом подршке детету са сметњама у развоју, као и са примерима добре праксе.

У пленарном делу конференције представљене су следеће теме:

 • Транзиција деце/ученика са сметњама у развоју - некад и сад (Весна Радуловић)
 • Транзиција деце/ученика у образовном систему - спремност система заукључивање сваког детета (Соња Миладиновић)
 • Транзиција као одговор на неспремност система/образовне установе у ситуацијама одлагања поласка детета у школу (резултати истраживања) (Весна Радуловић)
 • Родитељи/старатељи у процесу транзиције (dr Otilia Velišek – Braško)
 • Интерсекторска сарадња у процесу транзиције (Татјана Лазор Обрадовић)


Након пленарног дела, излагачи су представили и примере из праксе кроз моделе ефикасне и ефективне транзиције на различитим нивоима образовања:

 • Предшколска установа-основна школа (Тајана Дивилд, Вера Јуришић, Изабела Халас, Данијела Бауцал)
 • Предшколска установа-основна школа (Зорица Калањош, Хајрија Аџеми, Бранислава Јевтић, Јелена Куриџа)
 • Први циклус-други циклус Ивана Грошко
 • ШОСО –музичка школа-основна школа (Ивана Грошко, Јелица Маринков, Виолета Страхињевић)
 • Основна школа-средња школа (Сања Радочај, Данијела Бауцал)
 • Унутар установе - између четвртог и петог разреда (Teréz Szabó)
 • Различити модели/нивои транзиције (Natalija Berat)

Током конференције, одржано је и шест и паралелних сесија:

 • Предшколска установа-основна школа (модераторке Соња Париповић и Мирјана
 • Унутар установе (модераторка Катарина Мајкић)
 • Специјална школа-основна школа-музичка школа (модераторка Драгица
 • Основна школа-средња школа (модераторка Ивана Копривица)
 • Унутар установе - на мађарском језику (модераторка др Отилиа Велишек – Брашко)

Презентације са конференције можете преузети овде.


MODS
Open Society Foundations
PGF Tim Vojvodine
Grad Novi Sad
Građanska inicijativa
Centar za rani razvoj
Kontakt organiyacije civilnog drustva
Meri
Play Centar Novi Sad
The Global Fund for Children
RARE