Završetak projekta “Podrška izbeglicama iz Sirije u tranzitu kroz Republiku Srbiju – pružanje prve pomoći”


Objavljeno mart, 07 2016


Centar za proizvodnju znanja i veština na osnovu ugovora o partnerstvu potpisanog sa Udruženjem građana Inicijativa za razvoj i saradnju iz Beograda, a uz podršku nemačke humanitarne organizacije Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) realizovao je aktivnosti u vezi sa pružanjem prve pomoći izbeglicama iz Sirije, Avganistana, Iraka, Libije, Maroka, Alžira i Pakistana u tranzitu kroz Srbiju u periodu od 1.10. 2015 - 1.3.2016. godine.

Evidencija pružene pomoći je zvanično počela da se vodi 5.11. 2015. godine, u skladu sa zahtevima lokalnih i nacionalnih institucija.

Mobilni medicinski tim Centra za proizvodnju znanja i veština iz Novog Sada pružio je medicinsku pomoć za 2966 izbeglica od kojih je bilo 826 mlađih od 18 godina, u periodu od 5.11. 2015. do 1.3.2016. godine. 

Izbeglice su se najčešće javljale sa respiratornim infekcijama, povredama nogu kao posledicama dugog pešačenja, bolovima u leđima usled nošenja tereta, uznemirenosti, nesanice, bolovima u želucu, a kod male dece je najčešći problem bio vezan za ojede (usled nemogućnosti za adekvatnu higijenu) i za stomačne tegobe zbog neredovne ishrane. 


MODS
Open Society Foundations
PGF Tim Vojvodine
Grad Novi Sad
Građanska inicijativa
Centar za rani razvoj
Kontakt organiyacije civilnog drustva
Meri
Play Centar Novi Sad
The Global Fund for Children
RARE