Međunarodni dan Roma - 8. april


Objavljeno april, 08 2016


Međunarodni dan Roma - 8. april

Danas se obeležava međunarodni dan Roma. Čestitamo!


MODS
Open Society Foundations
PGF Tim Vojvodine
Grad Novi Sad
Građanska inicijativa
Centar za rani razvoj
Kontakt organiyacije civilnog drustva
Meri
Play Centar Novi Sad
The Global Fund for Children
RARE