Sastanak novosadske mreže za decu - NS MEDE


Objavljeno april, 04 2016


Vreme održavanja sastanka:Sastanak je održan 01.04.2016. od 13.00 do 15.00 časova u Centru za socijalni rad grada Novog Sada

Sastanak je održan s ciljem razmene informacija među članicama Mreže o aktuelnim dešavanjima u Novom Sadu ali i šire, u oblasti brige o deci, kao i radi dogovora o realizaciji konkretnih aktivnosti koje su Akcionim planom Mreže predviđene za naredni period.Belešku sa sastanka možete preuzeti ovde.


MODS
Open Society Foundations
PGF Tim Vojvodine
Grad Novi Sad
Građanska inicijativa
Centar za rani razvoj
Kontakt organiyacije civilnog drustva
Meri
Play Centar Novi Sad
The Global Fund for Children
RARE