Oкругли сто на националном нивоу „Улагање у рани развој ромске деце-између политике и праксе“


Objavljeno april, 16 2016


Oкругли сто на националном нивоу „Улагање у рани развој ромске деце-између политике и праксе“

Национални округли сто „Улагање у рани развој ромске деце – између политике и праксе“ одржан је 15. априла 2016. од 12.00 часова у Београду у Палати Србијe.

На округлом столу су представљени различити модели који су имплементирани у 
локалним заједницама или на националном нивоу у области подршке раном развоју деце из ромске популације и размењена искуства с циљем да се идентификују главни изазови и решења у успостављању интегралног модела подршке раном развоју деце из ромске популације и утврде евентуалне празнине између пракси и политика у овој области, посебно секторских политика (здравство, образовање, социјална заштита). Нарочита пажња била је посвећена промовисању модела умрежавања у локалној заједници у циљу унапређења добробити деце, која су у ризику и/или социјално искључена и унапређењу програма подршке родитељима и породици како би се успешно отклониле постојеће баријере за њихову инклузију у друштво, нарочито у образовни систем.
 
Округли сто је окупио релевантне стручњаке, представнике Министарства просвете -групе за социјалну инклузију, Уницефа, ОЕБС-а, Делегације Европске уније у Србији, удружења грађана, чланице МОДС-а, Сталне конференције градова и општина.
 
Модератори скупа су били Саша Стефановић, директор МОДС-а и Татјана Лазор Обрадовић, из Центра за производњу знања и вештина (ЦПЗВ) из Новог Сада.
 
Уводна излагања су имали Миленка Обрадовић из ЦПЗВ-а која је представила пројекат «Умрежавање заједнице у функцији подршке раном развоју ромске деце и оснаживања породице“; Nicolas Bizel, Head of Operations I Section in the EU Delegation in Serbia који је,
позивајући се на ЕУ политике и смернице за промовисање и остваривање права детета, нагласио да ће ЕУ наставити да подржава иницијативе које имају за циљ подршку, заштиту и најбољи интересе деце у будућности; Гордана Цветковић, руководилац Групе за социјалну инклузију министарства просвете је дала приказ националних политика и иницијатива за подршку раном развоју маргинализованих група деце у Србији, док је Тања Срећковић поздравила скуп у име Канцеларије за људска и мањинска права и указала на активности и иницијативе ове Канцеларије које су усмерене на подршку ромској деци.
 
У наставку скупа, представљени су модели подршке раном развоју који су имплементирани у локалним заједницама или на националном нивоу Драгана Коруга и Милена Михајловић у име ЦИП - Центра за интерактивну педагогију представили су следеће иницијативе које укључују велики број значајних партнера на националном и локалном нивоу - REYN мрежа, Вртићи без граница, Снажни од почетка. Партнерске организације - Удружење Родитељ, Дечји центар Мали принц и Романи цикна представили су своје иницијативе и искуства из непосредног рада са терена.
 
Јелена Зајегановић из Уницефа је представила веома значајну Уредбу о Националном програму за унапређење развоја у раном детињству, док је Драгица Миражић, консултанткиња МОДС-а представила документ МОДС-а „Смернице за планирање и пружање адекватне интерсекторске подршке за инклузивно образовање у локалној заједници“

MODS
Open Society Foundations
PGF Tim Vojvodine
Grad Novi Sad
Građanska inicijativa
Centar za rani razvoj
Kontakt organiyacije civilnog drustva
Meri
Play Centar Novi Sad
The Global Fund for Children
RARE