Представљамо резултате истраживања "Ментално здравље младих у АП Војводини-стање и перспектива"


Objavljeno maj, 20 2016


Током јула 2015. године Центар за производњу знања и вештина из Новог Сада покренуо је, уз подршку Покрајинског секретаријата за спорт и омладину, пројекат „Истраживање о менталном здрављу младих у АП Војводини – стање и перспектива“.

Општи циљ пројекта је допринос унапређењу менталног здравља младих у АП Војводини. Специфични циљеви су обухватали утврђивање стања у области менталног здравља младих узраста 15–19 година (8. разред ОШ – 4. разред СШ), кроз реализацију емпиријског истраживања у школама и давање препорука за програме превенције и заштите менталног здравља младих, посебно оних из маргинализованих и ризичних група.
Резултати указују на то да су симптоми стреса код младих израженији него што је установљено у иностраним истраживањима. Нарочито су под стресом девојке и ученици гимназија, а доминирају хронично оптерећење и дневни микростресори. 
Установљене су разлике у више показатеља менталног здравља између девојака и младића, при чему девојке имају више тешкоћа у већини испитиваних домена. Код девојака су, у односу на младиће, израженије следеће појаве: мање задовољство изгледом, чешћа неухрањеност, мањи утисак контроле сопственог живота, ниже задовољство животом и ниже самопоштовање. 
Kод девојака је регистрован већи степен стреса, укључујући вређање и искључивање од стране вршњака, израженије су соматизација, анксиозност и социјална дисфункционалност. Младићи су чешће изложени физичком насиљу и у већој мери користе психоактивне супстанце. Они чешће од девојака одлазе у кладионице и посећују еротске садржаје на интернету. Млади у граду показују више тешкоћа у менталном здрављу од младих из мањих места. Велики број показатеља менталног здравља у вези је са материјалним статусом породице: што су материјалне прилике лошије, то су показатељи менталног здравља неповољнији. 
Монографија, која је резултат пројекта, садржи теоријски увод у коме се разматрају развојне карактеристике адолесценције, као и чиниоци и индикатори менталног здравља. Затим су приказани методологија спроведеног истраживања и основни резултати. На крају монографије дат је сценарио за десет психолошко-превентивних радионица које се фокусирају на неке од проблема из области менталног здравља младих. Надамо се да ће овако конципирана монографија бити инспиративна и корисна научницима, практичарима и студентима, како у сврхе даљег истраживачког проучавања менталног здравља, тако и у сврхе психолошке превенције и едукације младих. 
Резултате истраживања "Ментално здравље младих у АП Војводини-стање и перспектива" можете преузети ОВДЕ.

MODS
Open Society Foundations
PGF Tim Vojvodine
Grad Novi Sad
Građanska inicijativa
Centar za rani razvoj
Kontakt organiyacije civilnog drustva
Meri
Play Centar Novi Sad
The Global Fund for Children
RARE