Stručni skup „Lični pratilac - usluga socijalne zaštite kao oblik podrške detetu i porodici – modeli i izazovi u pružanju usluge“


Objavljeno jun, 10 2016


Skup je organizovala Novosadska mreža za decu „NSMEDE“ u saradnji sa Pokrajinskim zavodom za socijalnu zaštitu. Podršku skupu pružile su Pekara „Kao Nekad“ i BB Minaqua Novi Sad, koje su obezbedile posluženje za učesnike ovog skupa.

Deca sa smetnjama u razvoju imaju pravo na uslugu Ličnog pratioca kroz koju ostvaruju mogućnost da se uključuju u zajednicu i pohađaju redovne škole i vrtiće. U realizaciji ove usluge nailazi se na određene teškoće, radi čijeg prevazilaženja su se okupili stručnjaci i roditelji, kako bi ovu uslugu unapredili da funkcioniše i da roditelji i deca budu zadovoljni. Skup je održan u prostorijama Centra za socijalni rad u Novom Sadu 07. juna, a prisustvovali su učesnici iz Novog Sada, Subotice, Zrenjanina, Inđije, Pančeva, Sombora i Beograda. 

 

20160607_12284920160607_122900

MODS
Open Society Foundations
PGF Tim Vojvodine
Grad Novi Sad
Građanska inicijativa
Centar za rani razvoj
Kontakt organiyacije civilnog drustva
Meri
Play Centar Novi Sad
The Global Fund for Children
RARE