Kampanja za povećanje obuhvata dece pripremnim predškolskim programom


Objavljeno jul, 29 2016


Uključivanjem sve dece u pripremno predškolski program podržava se ostvarivanje prava deteta na kvalitetno predškolsko vaspitanje i obrazovanje putem sticanja raznovrsnih iskustava i prilika za igru, učenje i učešće u zajedničkim aktivnostima, lakši prelaz deteta u sledeći nivo obrazovanja i ostvarivanje kontinuiteta u vaspitno obrazovnom procesu.

Ovde možete preuzeti materijal koji sadrži odgovore na najčešća pitanja u vezi sa Pripremnim predškolskim programom.


MODS
Open Society Foundations
PGF Tim Vojvodine
Grad Novi Sad
Građanska inicijativa
Centar za rani razvoj
Kontakt organiyacije civilnog drustva
Meri
Play Centar Novi Sad
The Global Fund for Children
RARE