The Global Fund for Children


Objavljeno jul, 08 2016


Potpisan ugovor o partnerstvu za period maj 2016. – maj 2017. godine

Od 15.5.2016. godine aktivnosti CPZV-a koje su usmerene na podsticanje ranog razvoja dece iz marginalizovanih grupa finansira The Global Fund for Children. U okviru ovog projekta nastaviće se sa realizacijom aktivnosti u vrtićima i u neformalnim romskim naseljima, sa akcentom na pripremi porodica za uključivanje dece u predškolski sistem.

the global fund sertifikat


MODS
Open Society Foundations
PGF Tim Vojvodine
Grad Novi Sad
Građanska inicijativa
Centar za rani razvoj
Kontakt organiyacije civilnog drustva
Meri
Play Centar Novi Sad
The Global Fund for Children
RARE