Održan redovan sastanak NSMEDE, septembar 2016.


Objavljeno septembar, 21 2016


Održan redovan sastanak NSMEDE, septembar 2016.

U utorak 20. septembra u prostorijama Centra za socijalni rad Grada Novog Sada održan je redovan sastanak Novosadske mreže za decu.

Na sastanku je učesnicima predstavljen strateški plan Centra za porodični smeštaj i usvojenje Novi Sad za period 2016-2018. Razmenjene su informacije među institucijama i nevladinim organizacijama o aktivnostima realizovanim u prethodnom periodu. Takođe, razgovarano je o narednim aktivnostima mreže, pre svega mogućnostima za pokretanje procesa javnog zastupanja za izradu Lokalnog akcionog plana za decu u Novom Sadu i obuci o javnom zastupanju čiji prvi modul će biti održan početkom novembra.


MODS
Open Society Foundations
PGF Tim Vojvodine
Grad Novi Sad
Građanska inicijativa
Centar za rani razvoj
Kontakt organiyacije civilnog drustva
Meri
Play Centar Novi Sad
The Global Fund for Children
RARE