Sertifikat Ministarstva prosvete za nastavnike romskog jezika u osnovnim školama


Objavljeno septembar, 16 2016


Poštovani,

zainteresovani kandidati/kinje koji su završili studije ili apsolventi a znaju romski jezik mogu da se prijave za polaganje ispita na Filološkom fakultetu i steknu sertifikat Ministarstva prosvete za nastavnike romskog jezika u osnovnim školama.

Za više informacija, molim da se obratite na telefon 018/424-69-40.


MODS
Open Society Foundations
PGF Tim Vojvodine
Grad Novi Sad
Građanska inicijativa
Centar za rani razvoj
Kontakt organiyacije civilnog drustva
Meri
Play Centar Novi Sad
The Global Fund for Children
RARE