Strategija za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji za period 2016. – 2025. godine: Sprovođenje i prioritetne mere za period 2017. – 18.


Objavljeno oktobar, 15 2016


Poštovani/a, Javno slušanje „Strategija za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji za period 2016. – 2025. godine: Sprovođenje i prioritetne mere za period 2017. – 18.“ održano je 13. oktobra 2016. godine u Domu Narodne skupštine, u organizaciji skupštinskog Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnpravnost polova i u saradnji sa Regionalnim savetom za saradnju u okviru njihovog projekta Integracija Roma 2020.

Prenos javnog slušanja možete naći na linku http://www.parlament.gov.rs/prenosi/javna-slusanja.2084.html

 

 


MODS
Open Society Foundations
PGF Tim Vojvodine
Grad Novi Sad
Građanska inicijativa
Centar za rani razvoj
Kontakt organiyacije civilnog drustva
Meri
Play Centar Novi Sad
The Global Fund for Children
RARE