CPZV je učestvovao na bazaru organizovanog povodom Svetskog dana mentalnog zdravlja.


Objavljeno oktobar, 11 2016


CPZV je učestvovao na bazaru organizovanog povodom Svetskog dana mentalnog zdravlja.

Predstavili smo rezultate istraživanja nastalog u saradnji sa Pokrajinskim sekretarijatom za sport i omladinu vlade AP Vojvodine pod nazivom "Mentalno zdravlje mladih u AP Vojvodini - stanje i perspektiva", sprovedenog školske 2015/16. godine. Ovim putem bismo i mi želeli da se zahvalimo Institutu za javno zdravlje na inicijativi, a naročito koleginici Dragici Jovišević na realizaciji.


MODS
Open Society Foundations
PGF Tim Vojvodine
Grad Novi Sad
Građanska inicijativa
Centar za rani razvoj
Kontakt organiyacije civilnog drustva
Meri
Play Centar Novi Sad
The Global Fund for Children
RARE