Trema - kako nastaje i kako nestaje


Objavljeno oktobar, 16 2016


Trema - kako nastaje i kako nestaje

Radionica na temu "TREMA - KAKO NASTAJE I KAKO NESTAJE" je održana u prostorijama CPZV-a u subotu 15.10.2016. u 17.00h.


MODS
Open Society Foundations
PGF Tim Vojvodine
Grad Novi Sad
Građanska inicijativa
Centar za rani razvoj
Kontakt organiyacije civilnog drustva
Meri
Play Centar Novi Sad
The Global Fund for Children
RARE