Osnaživanje mladih romskih porodica


Objavljeno novembar, 09 2016


Na osnovu potpisanog Sporazuma sa Ministarstvom spoljnih poslova Savezne Republike Nemačke, naša partnerska organizacija ADRA Srbija u saradnji sa ADRA Nemačke raspisala je JAVNI POZIV ZA PODNOŠENјE PRIJAVA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA OBUKU/PRAKSU NA RADNOM MESTU U OKVIRU PROJEKTA „Osnaživanje mladih romskih porodica“.

Bespovratna sredstva za obuku/praksu na radnom mestu namenjena su nezaposlenim licima romske nacionalnosti da kroz obučavanje u realnom radnom okruženju u okviru privrednih subjekata steknu dodatna znanja i veštine za određena zanimanja u cilјu pobolјšanja mogućnosti za zapošlјavanje.

Program obuke/prakse na radnom mestu namenjen je za najviše 30 polaznika romske nacionalnosti. Javni poziv traje do utroška predviđenih sredstava za ovu namenu odnosno ispunjavanja predviđenog broja polaznika.

Izbor konkretnog programa obuke/prakse radi se kroz proces uparivanja, što znači da se karakteristike korisnika, kao i poteškoće sa kojima sa suočava, upoređuju sa karakteristikama raspoloživih programa obuke/prakse za određena zanimanja. 

 

Više informacija možete videti u pozivnom pismu.

Prijavni formular možete preuzeti ovde.


MODS
Open Society Foundations
PGF Tim Vojvodine
Grad Novi Sad
Građanska inicijativa
Centar za rani razvoj
Kontakt organiyacije civilnog drustva
Meri
Play Centar Novi Sad
The Global Fund for Children
RARE