Završna konferencija projekta "Unapređenje inkluzije Roma u Srbiji i Vojvodini kroz poboljšanje apsorpcije i kapaciteta za implementaciju EU fondova"


Objavljeno decembar, 14 2016


Završna konferencija projekta  "Unapređenje inkluzije Roma u Srbiji i Vojvodini kroz poboljšanje apsorpcije i kapaciteta za implementaciju EU fondova"

Centar za proizvodnju znanja i veština je 9. decembra 2016. godine u Edukativnom centru u Novom Sadu, održao završnu konferenciju projekta Unapređenje inkluzije Roma u Srbiji i Vojvodini kroz poboljšanje apsorpcije i kapaciteta za implementaciju EU fondova , koji je finansiran od strane Open Society Foundation iz Budimpešte. Projekat je trajao 4 godine ( 2012 – 2016. ), za to vreme pružena je konsultantska podrška u izradi 505 projektnih predloga za 200 organizacija civilnog društva u Vojvod

Konferenciji su prisustvovali/e predstavnici/e romskih organizacija, institucija i lokalnih medija.

 

Predstavljeni su ciljevi i rezultati projekta, rezultati istraživanja -Predlog praktičnih politika i praktikum.Takođe su prezentovana tri najuspešnija projekta finansirana iz EU i drugih izvora: Ne više žrtve – romske devojčice i žene odgovaraju na nasilje, Uvođenje romskog jezika sa elementima nacionalne kulture u osnovne škole u Srbiji, Festival romske kulture i aktivizma (FRKA).

 Na kraju je predstavljen strateški plan organizacije (Centra za proizvodnju znanja i veština) za period 2017 – 2020. godine.


MODS
Open Society Foundations
PGF Tim Vojvodine
Grad Novi Sad
Građanska inicijativa
Centar za rani razvoj
Kontakt organiyacije civilnog drustva
Meri
Play Centar Novi Sad
The Global Fund for Children
RARE