Bilten (jul-decembar 2016.)


Objavljeno januar, 10 2017


Bilten o radu Centra za proizvodnju znanja i veština u periodu jul - decembar 2016. godine možete preuzeti ovde.

Bilten na srpskom jeziku možete preuzeti ovde.

Bilten na engleskom jeziku možete preuzeti ovde.


MODS
Open Society Foundations
PGF Tim Vojvodine
Grad Novi Sad
Građanska inicijativa
Centar za rani razvoj
Kontakt organiyacije civilnog drustva
Meri
Play Centar Novi Sad
The Global Fund for Children
RARE