Priprema projekata po EU metodologiji


Objavljeno januar, 08 2017


Priprema projekata po EU metodologiji

Poštovane koleginice i kolege, Centar za proizvodnju znanja i veština će 11- 12. februara 2017. u Novom Sadu organizovati obuku „Priprema projekata po EU metodologiji“.

 • Obuka je dvodnevna.
 • Cena obuke po učesniku je 12.000,00 dinara.
 • Za 3 i više učesnika iz jedne organizacije/ustanove, popust je 20%.
 • Cena uključuje materijale, ručak i osveženje u pauzama.
 • Cena ne uključuje putne troškove, večere i doručak učesnika, niti smeštaj učesnika.
 • Svi učesnici dobijaju sertifikat o pohađanju seminara.

Evropska Unija, kao najveći donator, stavlja Srbiji na raspolaganje velike sume novca za finansiranje projekata iz različitih oblasti, kroz veliki broj programa, od kojih se iskoristi samo 30%. Razlog tome je najčešće nepoznavanje složenih procesa pisanja projekata po metodologiji EU. Kako bi projekat bio uzet u razmatranje za finansiranje, mora biti profesionalno napisan, te da zadovoljava brojne uslove i visoke EU standarde.

Zato iskoristite šansu i prođite obuku “Priprema projekata po EU metodologiji” i postanite jedan od malobrojnih, traženih i dobro plaćenih eksperata u ovoj oblasti.

Nakon pohađanja ovog programa obuke učesnici/ce će biti osposobljeni za samostalno pisanje projektnih predloga, koristeći na obuci stečena znanja, veštine, kao i savete iskusnih predavača – dugogodišnjih profesionalaca u ovoj oblasti.

SADRŽAJ OBUKE:

Program je podeljen u sesije od kojih svaka predstavlja zasebnu logičku i metodsku celinu:

 • Kako do EU fondova? Dostupni EU programi, EU programirnje za period 2014-2020.
 • Pojam projektnog ciklusa (PCM – Project Cycle Management)
 • Osnovni elementi projektnog predloga; razlozi, osnove i principi u definisanju svakog projektnog elementa
 • Pristup matrice logičkog okvira
 • Struktura aplikacionog formulara i povezanost sa matricom logičkog okvira
 • Koncept nota i puna aplikacija
 • Projektni resursi i budžet
 • Tips & TricksPrijavni formular možete preuzeti ovde.
Pozivno pismo možete preuzeti ovde.

Svi zainteresovani mogu da se jave na obuke@cpzv.org ili na telefon 060/565-0111, najkasnije do 09. februara, 2017. godine.

O tačnom mestu realizacije obuke i detaljnoj agendi svi prijavljeni učesnici će biti blagovremeno obavešteni.


MODS
Open Society Foundations
PGF Tim Vojvodine
Grad Novi Sad
Građanska inicijativa
Centar za rani razvoj
Kontakt organiyacije civilnog drustva
Meri
Play Centar Novi Sad
The Global Fund for Children
RARE