Održan inicijalni sastanak povodom projekta


Objavljeno mart, 02 2017


Predstavnice Centra za proizvodnju znanja i veština učestvovale su u Budimpešti 22. i 23. februara 2017. godine na inicijalnom sastanku RARE projekta koji je odobren u partnerstvu sa Mađarskom dobrotvornom službom malteškog reda (Hungarian Charity Service of the order of Malta), kao nosiocem projekta i još 20 partnerskih organizacija i institucija iz ukupno 13 zemalja Dunavskog regiona.

RARE

Iz Srbije u projektu učestvuju i Stalna konferencija romskih udruženja građana (SKRUG) – Liga Roma  i Kancelarija za inkluziju Roma Autonomne Pokrajine Vojvodine.  RARE  projekat finansira se iz sredstava Interreg Dunavskog transnacionalnog programa a ima za cilj da se ojačaju kapaciteti i saradnja među akterima koji imaju uticaj na učešće Roma i Romkinja na tržištu rada kako bi se bolje koristili njihovi ekonomski potencijali.

Značaj RARE projekta se ogleda u multi-dimenzionalnim pristupu integracije Roma i Romkinja  na tržištu rada kako bi se omogućio zajednički razvoj institucionalnih kapaciteta i modela na efikasan način, i ostvario najveći mogući uticaj u zemljama Dunavskog regiona. RARE projekat će omogućiti da se prilagode modeli ekonomskih projekcija u zemljama Dunavskog Regiona  što doprinosi boljem razvoju I efikasnijom primenom javnih usluga u aktiviranju tržišta rada za Rome i Romkinje. Sa predloženim merama kroz RARE projekat će se podići kapaciteti državnih i lokalnih vlasti i drugih javnih službi za stvaranje više inkluzivnog okruženja, uz jačanje međusektorske saradnje i uključivanje više zainteresovanih strana, što će doprineti ostvarivanju Strateškog okvira EU2020 za smanjenje siromaštva i povećanje nivoa zaposlenosti među Romima i Romkinjama.

Na inicijalnom sastanku dogovoreni su naredni koraci u saradnji, a sledeći sastanak projektnog konzorcijuma biće održan u Bukureštu u maju 2017. godine.

Više informacija o projektu možete pročitati ovde
Fotografije možete pogledati ovde.


MODS
Open Society Foundations
PGF Tim Vojvodine
Grad Novi Sad
Građanska inicijativa
Centar za rani razvoj
Kontakt organiyacije civilnog drustva
Meri
Play Centar Novi Sad
The Global Fund for Children
RARE