Potpisan Memorandum o zajedničkoj saradnji na projektu "Zamenom uloga do promene u stavovima"


Objavljeno mart, 13 2017


Predstavnica Centra za proizvodnju znanja i veština je potpisala Memorandum o zajedničkoj saradnji na projektu "Zamenom uloga do promene u stavovima" sa Asocijacijom za seksualno i reproduktivno zdravlje Srbije - SRH Srbija.

Naša organizacija će u toku ove saradnje pružiti podršku u logistici pozorišne predstave u lokalnoj zajednici, putem koje će se nastojati da se doprinese promeni svesti mladih o tradicionalnim rodnim ulogama i stereotipima.


MODS
Open Society Foundations
PGF Tim Vojvodine
Grad Novi Sad
Građanska inicijativa
Centar za rani razvoj
Kontakt organiyacije civilnog drustva
Meri
Play Centar Novi Sad
The Global Fund for Children
RARE