Studijska poseta projektnih partnera iz Rumunije i Mađarske dobrim praksama u zapošljavanju Roma


Objavljeno avgust, 03 2017


Centar za proizvodnju znanja i veština je od 19. do 21. jula bio domaćin studijske posete projektnih partnera iz Rumunije i Mađarske.

Predstavnici organizacije Impreuna iz Bukurešta i grada Pečuja iz Mađarske imali su priliku da posete projekat “Donau Korb Serbien” koji implementira ADRA Srbija a na kojem CPZV pruža podršku preduzetničkim radnjama u Šapcu koje kao porodični posao vode Romi koji se tradicionalno bave ovim zanatom.

 

Takođe, gosti iz Rumunije i Mađarske imali su priliku da se upoznaju sa predstavnicima pokrajinskih vlasti i ADRA Srbija i razgovaraju o politikama i praksama u blasti zapošljavanja Roma.

    
Studijska poseta organizovana je kao deo razmene dobrih praksi u okviru RARE projekta koji ima za cilj da se ojačaju kapaciteti i saradnja među akterima koji imaju uticaj na učešće Roma na tržištu rada kako bi se bolje koristili njihovi ekonomski potencijali.


Centar za proizvodnju znanja i veština je, uz SKRUG-Ligu Roma i Kancelariju za inkluziju Roma Vlade AP Vojvodine, jedan od partnera na projektu i rukovodi komponentom koja se odnosi na transnacionalno i nacionalno umrežavanje i transnacionalni prenos dobrih praksi u zapošljavanju Roma. U projekat su uključeni partneri i saradnici iz Mađarske, Češće, Slovačke, Rumunije, Bugarske i Srbije. 

 


MODS
Open Society Foundations
PGF Tim Vojvodine
Grad Novi Sad
Građanska inicijativa
Centar za rani razvoj
Kontakt organiyacije civilnog drustva
Meri
Play Centar Novi Sad
The Global Fund for Children
RARE