Deseta Konferencija međunarodnog društva za zdravlje i ljudska prava


Objavljeno oktobar, 05 2017


Deseta Konferencija međunarodnog društva za zdravlje i ljudska prava

Centar za proizvodnju znanja i veština je imao zadovoljstvo da bude lokalni partner u organizaciji desete po redu Konferencije međunarodnog društva za zdravlje i ljudska prava (International Society for Health and Human Rights - ISHHR), koja je održana pod nazivom “Mentalno zdravlje, masovno raseljavanje ljudi i etničke manjine”. Konferencija je održana u Novom Sadu, u Master centru Novosadskog sajma, od 26. do 29. septembra 2017. godine.

Čitav događaj je bio usmeren na proučavanje iskustva izbeglištva na fizičko i mentalno zdravlje pojedinca i zajednice, na udruživanje napora civilnog sektora i vlasti u pružanju podrške, na etičke dileme u pružanju podrške mentalnom zdravlju tražiocima azila, kao i na uticaj radikalizacije na Zapadu na percepcije izbeglica/migranata u zajednici.

Trećeg dana konferencije, u Sali 4, prezentovan je rad pod nazivom Interkulturalna nastava i učenje u multikulturalnom društvu (Intercultural teaching and learning in multicultural society), pred oko 20 učesnika konferencije. Autorke rada su Mirjana Beara, Ana Bu, Ivana Koprivica i Danijela Petrović. U radu je prikazan akreditovani program obuke za zaposlene u obrazovanju "Izazovi interkulturalnog učenja i nastave" čiji je nosilac CPZV. Ovaj jednodnevni trening program je realizovan do sada u 20 opština i sa preko 500 zaposlenih u obrazovanju a ima za cilj razvoj interkulturalnih kompetencija nastavnika (znanja, veština i stavova). Prezentacija je naišla na veoma dobar prijem i pokrenula diskusiju među učesnicima. G-đa Gwyn Overland iz norveškog centra RVTS je, nakon izlaganja, pohvalila program i izrazila  želju za daljom saradnjom. 

Nešto kasnije, istog dana, u sali 4 je nastavljeno sa prezentovanjem naših radova i aktivnosti, pa je tako održana prezentacija jednog od programa CPZVa, kao primera dobre prakse. Program je prezentovan pod nazivom Podrška ranom razvoju u službi socijalne inkluzije Roma u Srbiji (Early childhood development service in function of social inclusion of Roma), a autorke ovog rada su Milenka Matić, Vinka Žunić i Tatjana Lazor Obradović. U radu je bilo reči o direktnoj podršci i motivisanju romskih porodica na putu ka ostvarenju prava na socijalnu i obrazovnu inkluziju, kao i o postignutim rezultatima za vreme četvorogodišnje implementacije ovog programa.  

Jedan od indikatora uspešnosti konferencije je i brojka od oko 200 registrovanih učesnika, iz svih delova sveta: Srbije, Kolumbije, Španije, Indije, Filipina, Turske, Norveške, Švajcarske, Sudana, Južne Afrike, Ugande, SAD, Velike Britanije, Danske, Gruzije, Bosne i Hercegovine, Australije, Tibeta, Crne Gore, Makedonije, Hrvatske, Mađarske, Grčke, Belgije i Holandije.

Mirickaishhr 1

 

Ishhr Vinkina Fotografija

COPYRIGHT BY GIZ


MODS
Open Society Foundations
PGF Tim Vojvodine
Grad Novi Sad
Građanska inicijativa
Centar za rani razvoj
Kontakt organiyacije civilnog drustva
Meri
Play Centar Novi Sad
The Global Fund for Children
RARE