Premijera predstave "Usudi se, promeni se"


Objavljeno oktobar, 02 2017


Premijera predstave "Usudi se, promeni se"

Centar za proizvodnju znanja i veština je partnerska organizacija Asocijaciji za seksualno i reproduktivno zdravlje Srbije.

Kao rezultat te saradnje, 30.09.2017. bila je premijera predstave "Usudi se, promeni se", u Kulturnom centru Rex, u Beogradu. Predstava je u režiji Jovane Petrović. 
Predstava se obraća prvenstveno mladima, sa ciljem podsticanja kritičkog preispitivanja rodnih uloga kroz forum teatar.
U još devet gradova u Srbiji, uključujući i Novi Sad, planirano je izvođenje teatra.

MODS
Open Society Foundations
PGF Tim Vojvodine
Grad Novi Sad
Građanska inicijativa
Centar za rani razvoj
Kontakt organiyacije civilnog drustva
Meri
Play Centar Novi Sad
The Global Fund for Children
RARE