Prezentacija nacrta kurikuluma obuke za trenerice


Objavljeno oktobar, 02 2017


Prezentacija nacrta kurikuluma obuke za trenerice

Dana 29.09.2017. u 13h, u Pokrajinskom sekretarijatu za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova,

predstavnice Centra za proizvodnju znanja i veština, prezentovale su nacrt kurikuluma obuke trenerica za sprovođenje edukacije za unapređivanje znanja i razumevanja stručnjaka/kinja u cilju pružanja efikasnih usluga zaštite žena žrtava nasilja iz marginalizovanih grupa. Takođe, predstavljen je i nacrt programa obuke trenerica za sprovođenje edukacije za unapređivanje znanja i razumevanja stručnjaka/kinja u cilju pružanja efikasnih usluga zaštite žena žrtava specifičnih oblika rodno zasnovanog nasilja.


MODS
Open Society Foundations
PGF Tim Vojvodine
Grad Novi Sad
Građanska inicijativa
Centar za rani razvoj
Kontakt organiyacije civilnog drustva
Meri
Play Centar Novi Sad
The Global Fund for Children
RARE