Program za mlade - Upravljanje karijerom


Objavljeno oktobar, 17 2017


Program za mlade - Upravljanje karijerom

Ukoliko ste na kraju studija ili na početku svoje radne karijere onda je ovo program za vas.


MODS
Open Society Foundations
PGF Tim Vojvodine
Grad Novi Sad
Građanska inicijativa
Centar za rani razvoj
Kontakt organiyacije civilnog drustva
Meri
Play Centar Novi Sad
The Global Fund for Children
RARE