ULAGANJE U RANI RAZVOJ I SPREČAVANJE OSIPANJA ROMSKE DECE IZ ŠKOLSKOG SISTEMA U NOVOM SADU


Objavljeno oktobar, 22 2017


Početak projekta

Centar za proizvodnju znanja i veština CPZV je pokrenuo projekat pod nazivom“Rano obrazovanje i briga o deci u funkciji prevencije osipanja i povećanja obrazovnih postignuća romske dece u Novom Sadu”.

Projekat se realizuje u partnerstvu sa Centrom za socijalni rad Grada Novog Sada i Gradskom upravom za obrazovanje Grada Novog Sada, a finansira ga Evropska unija kroz program IPA 2013 - Razvoj efektivnih usluga u zajednici u oblasti obrazovanja i socijalne zaštite na lokalnom nivou.

Ovaj projekat je usmeren na decu u Novom Sadu, kako bi se doprinelo smanjenju nejednakosti i unapređenju obrazovne i socijalne inkluzije najranjivijih grupa, pre svega Roma, u Srbiji. Konkretno, do kraja 2018,. godine CPZV sa projektnim partnerima radiće na tome da se poveća broj romskih devojčica i dečaka uzrasta 3,5-5 godina u predškolskoj ustanovi i da se unaprede roditeljske kompetencije njihovih roditelja, kao i da se smanji osipanje romskih devojčica i dečaka iz škola u Novom Sadu. U projekat je uključeno 9 osnovnih škol sa teritorije grada, i ostvarena je saradnja sa predškolskom ustanovom.

Pored toga, radiće se i na tome da se mere podsticanja ranog razvoja, obrazovanja i vaspitanja kao i mere prevencije osipanja iz školskog sistema uključe u lokalne politike.

Aktivnosti obuhvataju niz mera podrške porodicama i školama: socijalno edukativni terenski rad u porodicama dece predškolskog uzrasta u neformalnim romskim naseljima, materijala podrška porodicama i pomoć pri upisu u predškolsku ustanovu, formiranje školskih timova za sprečavanje osipanja u 7 osnovnih škola u Novom Sadu, psihosocijalna podrška porodicama školske dece. Podrškom će ukupno biti obuhvaćeno 100 romskih porodica.

Pored direktne podrške deci u porodicama u koje je uz CPZV aktivno uključen i Centar za socijalni rad, tokom projekta će biti organizovane edukacije za profesionalce u obrazovnom i sistemu socijalne zaštite kako bi se bolje umrežili i povezali, i ojačali njihovi kapaciteti u oblasti rada u interkulturalnom kontekstu, i kako bi se osnažila Novosadska intersektorska mreža NSMEDE koja je formirana 2014. godine u Novom Sadu. 

Kontakt osoba: Milenka Matić, 021/300-666-4, 060-565-0-111
office@cpzv.orgranirazvojnovisad@gmail.com


MODS
Open Society Foundations
PGF Tim Vojvodine
Grad Novi Sad
Građanska inicijativa
Centar za rani razvoj
Kontakt organiyacije civilnog drustva
Meri
Play Centar Novi Sad
The Global Fund for Children
RARE