SKUPŠTINA MREŽE ORGANIZACIJA ZA DECU SRBIJE, CPZV U UPRAVNOM ODBORU


Objavljeno novembar, 14 2017


SKUPŠTINA MREŽE ORGANIZACIJA ZA DECU SRBIJE, CPZV U UPRAVNOM ODBORU

Centar za proizvodnju znanja i veština je kao članica Mreže organizacija za decu Srbije učestvovao na redovnoj godišnjoj skupštini MODS koja je održana u Kragujevcu od 3. do 5. novembra 2017. godine.

Skupština je tokom radnog dela najpre razmatrala Izveštaj o radu Mreže za 2016. godinu koji je predstavio direktor Saša Stefanović, Izveštaj o radu Upravnog odborakoji je predstavila predsednica UO Jasmina Miković kao i Izveštaj Nadzornog odbora koji je predstavila Olgica Beba Bajić, predsednica ovog tela. Nakon kraće diskusije Skupština je sve podnete izveštaje usvojila jednoglasno.
 
Predstavnica Centra za proizvodnju znanja i veština ponovo je izabrana za članicu Upravnog odbora MODS. Pored toga, Skupština MODS-a primila novih 16 organizacija u svoje članstvo.


DSC_1096

MODS
Open Society Foundations
PGF Tim Vojvodine
Grad Novi Sad
Građanska inicijativa
Centar za rani razvoj
Kontakt organiyacije civilnog drustva
Meri
Play Centar Novi Sad
The Global Fund for Children
RARE