Obuka naših volontera u Centru za porodični smeštaj i usvojenje


Objavljeno decembar, 12 2017


Obuka naših volontera u Centru za porodični smeštaj i usvojenje

U ponedeljak, 11. decembra, volonteri Centra za proizvodnju znanja i veština su posetili novosadski Centar za porodični smeštaj i usvojenje (CPSU) u Sremskoj Kamenici, gde su imali priliku da uče od zaposlenih o radu ove institucije.

Osnivačica i rukovodeća u firmi, Ivana Koprivica, ljubazno nas je ugostila u prostorijama Centra, a potom je, zajedno sa koleginicom, govorila o aktivnostima ove ustanove, o uslugama iz sistema socijalne zaštite koje su namenjene zaštiti dece i porodice, kao i o protokolima o postupanju u rizičnim situacijama.


CPSU je inovativna ustanova u sistemu socijalne zaštite AP Vojvodine, osnovana sa ciljem izgradnje savremenih pristupa za zaštitu korisnika, čija je delatnost organizovanje, smeštaj korisnika i pružanje stručne pomoći hraniteljskoj i usvojiteljskoj porodici kojoj je korisnik poveren.


Volonteri su izjavili da im je ova obuka dragoceno iskustvo koje će im zasigurno pomoći da unaprede kvalitet usluga koje pružaju deci i porodicama kroz naše programe podrške ranom razvoju dece iz marginalizovanih i depriviranih grupa.


Poseta i obuka u CPSU deo je programa osnaživanja volontera Centra za proizvodnju znanja i veština, koju sprovodimo u okviru aktuelnog projekta pod nazivom: Obrazovanje i vaspitanje u ranom uzrastu u funkciji sprečavanja osipanja i povećanja prisutnosti romske dece u školama u Novom Sadu (ECEC).


MODS
Open Society Foundations
PGF Tim Vojvodine
Grad Novi Sad
Građanska inicijativa
Centar za rani razvoj
Kontakt organiyacije civilnog drustva
Meri
Play Centar Novi Sad
The Global Fund for Children
RARE