SASTANAK ZAINTERESOVANIH STRANA NA RARE PROJEKTU


Objavljeno decembar, 30 2017


SASTANAK ZAINTERESOVANIH STRANA NA RARE PROJEKTU

Centar za proizvodnju znanja i veština CPZV je učestvovao 7. decembra 2017. godine u u zgradi Vlade AP Vojvodine u Novom Sadu na sastanku koji je organizovala Kancelarija za inkluziju Roma u saradnji sa partnerima na projektu

RARE - PROMENA DISKURSA, PROMENA PRAKSE: ROMI KAO LjUDSKI RESURS - Ligom Roma i CPZV. Sastankom je predsedavala Ljiljana Mihajlović, predsednica Upravnog odbora Kancelarije za inkluziju Roma. To je bio prvi u seriji sastanaka zainteresovanih strana planiranih na RARE projektu.

Svrha prvog sastanka bila je informisanje predstavnika zainteresovanih strana o projektu, i razvijanje zajedničkog razumevanja uloge i odgovornosti ove grupe, a posebno iniciranje izrade Akcionog plana za unapređenje pružanja javnih usluga i restrukturiranje i aktiviranje tržišta rada radi većeg uključivanja Roma. Takođe, tema sastanka su bile preporuke za politike i intervencije usmerene na aktiviranja tržišta rada kad je u pitanju zapošljavanje Roma.

Fokus diskusije bio je usmeren na neophodnost saradnje između javnih službi i poslodavaca, kao i važnost razmene dobrih praksi. Svi učesnici su se složili da različite zainteresovane strane treba da intenziviraju svoje napore za razmenu ideja o sistemskim, strateškim i praktičnim merama koje bi mogle pomoći u rešavanju isključenosti Roma sa tržišta rada.

Sastanku su prisustvovali predstavnici Nacionalne službe za zapošljavanje, Nacionalnog koordinacionog tela za praćenje sprovođenja Strategije za uključivanje Roma i Romkinja, pokrajinskih i lokalnih vlasti, institucija, organizacija civilnog društva, udruženja poslodavaca kao i poslodavci.

Prilog o održanom sastanku možete pogledati ovde.


MODS
Open Society Foundations
PGF Tim Vojvodine
Grad Novi Sad
Građanska inicijativa
Centar za rani razvoj
Kontakt organiyacije civilnog drustva
Meri
Play Centar Novi Sad
The Global Fund for Children
RARE