Godišnji sastanak Novosadske mreže za decu NSMEDE


Objavljeno januar, 19 2018


Godišnji sastanak Novosadske mreže za decu NSMEDE

Veliki godišnji sastanak Novosadske mreže za decu NSMEDE, održan je 20.12.2017. godine u prostorijama Skupštine Grada Novog Sada.

Sastanak je podržala Gradske uprava za socijalnu i dečiju zaštitu, kroz projekat ‘’NSMEDE – intersektorsko umrežavanje i informisanje u funkciji unapređenja uslova za rast i razvoj dece u Novom Sadu’’, a čiji je nosilac Centar za proizvodnju znanja i veština. Sastanku je prisustvovalo 19 predstavnika organizacija i institucija, koje su članice Mreže. Na sastanku su izneti dosadašnji rezultati rada Mreže, primeri dobre prakse. Takođe, definisan je i plan aktivnosti Mreže za 2018. godinu na osnovu predloga i sugestija članica Mreže. Prva aktivnost Mreže NSMEDE u 2018. godini, sa kojom se već otpočelo jeste kampanja ''Novi Sad čita deci''.


MODS
Open Society Foundations
PGF Tim Vojvodine
Grad Novi Sad
Građanska inicijativa
Centar za rani razvoj
Kontakt organiyacije civilnog drustva
Meri
Play Centar Novi Sad
The Global Fund for Children
RARE