Centar za proizvodnju znanja i veština (“KNOW HOW Center ”)
Novi Sad, Bulevar Jovana Dučića 25

Matični broj 28077076
PIB 107476298
Račun: 275-10222161820-77 Societe Generale

Kontakt: 021/300-666-4, 060-565-0-111
office@cpzv.org, cpzvns@gmail.com

Send us a message