Центар за производњу знања и вештина  је од 7.  маја започео реализацију програма обуке „Помоћ у кући са елементима базичне неге“ који се одвија у оквиру пројекта „Инклузија Ромкиња и Рома и повратника кроз нове шансе за запошљавање у Новом Саду“.

Ова обука треба да повећа запошљивост Ромкиња и повратница тако што ће изградити њихова знања и вештине за обављање послова у оквиру услуге Помоћ у кући. Динамичним првим данима обуке је присуствовало 20 корисница које су стекле знање, поред осталог, и о различитим околностима првог сусрета са корисницима услуга и начинима ефективне комуникације са њима, у чему су посебно помогле вежбе играња улога. Први дани програма су били намењени психосоцијалном аспекту  обуке. Акредитовану обуку спроводе тренери из Каритас Србија.

Пројекат се одвија у оквиру програма Немачке развојне сарадње “Инклузија Рома и других маргинализованих група у Србији- Иницијатива за инклузију фаза 3”, који имплементира ГИЗ.  Носилац пројекта је Град Нови Сад-Градска управа за социјалну и дечију заштиту а Центар за производњу знања и вештина је партнер на пројекту.