Centar za proizvodnju znanja i veština (CPZV) zvanično je nastao 14. februara 2012. godine kao organizacija koju su osnovale ekspertkinje i praktičarke iz oblasti upravljanja u neprofitnom sektoru, kao i oblasti socijalne politike i socijalne inkluzije.

Tokom pet godina postojanja i rada, CPZV je uspeo da pokrene značajne inicijative, kao i da dopre do populacije koja se nalazi na krajnjoj margini društva. CPZV je veoma otvoren za saradnju i to je jedan od organizacijskih principa.

Centar za proizvodnju znanja i veština (“KNOW HOW Center”) je dobrovoljno, nevladino i neprofitno udruženje, osnovano radi ostvarivanja ciljeva u oblasti ličnog, organizacijskog i društvenog razvoja. Osnovni statutarni cilj CPZV je doprinos razvoju inkluzivnog društva, kroz unapređenje ličnih i profesionalnih potencijala i kapaciteta dece, mladih i odraslih, unapređenje kapaciteta nevladinih organizacija i drugih organizacija i institucija u okruženju, kao i kroz osnaživanje lokalne zajednice i promociju partnerstva i umrežavanja na svim nivoima.

Dosadašnji rad organizacije se realizovao kroz tri strateška programa:

  • PROGRAM PODRŠKE INKLUZIJI ROMA
  • PROGRAM ZA DECU I PORODICU
  • PROGRAM ZA MLADE

Pored toga, razvijamo programske aktivnosti u oblasti podrške ženama i devojčicama.

Misija

Razvijamo zajednice

Mi razvijamo zajednice uključivanjem i zastupanjem ranjivih grupa, pokretanjem i pružanjem održivih i inovativnih usluga.

Vizija

Razvijeno inkluzivno društvo

Razvijeno inkluzivno društvo u kojem je Centar za proizvodnju znanja i veština prepoznat kao inovativna organizacija otvorena za izazove, učenje i saradnju.