Home/Program za decu
Program za decu2017-12-10T19:55:44+01:00

CPZV je prepoznatljiv po inovativnim projektima i uslugama. Mi se bavimo inoviranjem postojećih i iniciranjem novih sistema podrške deci i porodici na lokalnom, ali i nanacionalnom nivou. Uključeni smo u sve inicijative, politike i mreže kojima se promovišu prava dece, daje podrška trudnicama i dojiljama i informišu i jačaju kapaciteti roditelja.

Strateški cilj programa za decu je doprinos unapređenju brige o deci i porodici na lokalnom i nacionalnom nivou, i taj cilj realizujemo kroz nekoliko inicijativa.

Centar za rani razvoj (CRR) – podrška ranom razvoju dece od 0-6 godina. Ovaj program realizujemo u našim prostorijama ali i u neformalnim romskim naseljima na teritoriji grada Novog Sada. Opšti cilj ovih aktivnosti je jačanje roditeljskih kompetencija iz ciljne grupe kroz stručni, savetodavni i edukativni rad, stimulacija ranog razvoja dece kroz radionice i osnaživanje roditelja, kao i uspostavljanje saradnje sadrugim pružiocima usluge u cilju pružanj aholističke podrške porodicama i deci iz ciljne grupe. Posebno smo usmereni na decu i porodice koje pripadaju marginalizovanim društvenim grupama. Takođe je uspostavljena saradnja sa PU “ Radosnodetinjstvo” da se deo ovih aktivnosti, od septembra 2015 godine, sprovodi u njihovim prostorijama, sa grupom dece koja nisu upisana u vrtić.

Leto na naselju – CPZV sprovodi vaninstitucionalne programe za decu tokom letnjeg raspusta.

CPZV je od samog početka postojanja organizacije aktivno uključena u MODS- Mrežu organizacija za decu Srbije, a od novembra 2014. kada je MODS mreža registrovana i dobila zvanični formalni status smo u Upravnom odboru MODS. Takođe, u okviru MODS koordiniramo radom tematske grupe „Siromaštvo i socijalna isključenost dece“.

Intersektorska mreža za decu u Novom Sadu –  Od aprila 2014. godine CPZV radi na formiranju intersektorske mreže za decu u Novom Sadu.U proces umrežavanja uključilo se preko 20 lokalnih institucija i organizacija civilnog društva, a osnovna svrha mreže je uspostavljanje strateškog i sistematskog okvira za unapređenje položaja dece u Novom Sadu kroz uspostavljanje fleksibilnog modela saradnje aktera na lokalnom nivou, osmišljenog prema konkretnim potrebama i okolnostima dece. 28. Aprila 2015. i zvanično je potpisan protokol o saradnji aktera usmerenih na decu u gradu Novom Sadu. Mreža ima redovne sastanke  na dva meseca, a prema potrebi se češće organizuju.

Go to Top