Sa zadovoljstvom objavljujemo da je naša organizacija i ove godine dobila podršku Globalnog fonda za decu- GFC (Global  Fund for Children). Globalni fond za decu ulaže u organizacije u zajednici širom sveta kako bi pomogao deci i mladima da ostvare svoj puni potencijal i unaprede svoja prava.

GFC godinama kontinuirano podržava Centar za proizvodnju znanja  i veština grantovima za sprovođenje terenskih aktivnosti u neformalnim romskim naseljima u Novom Sadu. Ove aktivnosti sprovodi volonterska grupa terenskih radnika naše organizacije a ciljevi su obezbeđivanje podrške porodicama za razvoj roditeljskih kompetencija,  podrške ranom razvoju dece, kao i edukacija i motivisanje roditelja za upis dece u Predškolsku ustanovu.

Ove godine Centar za proizvodnju znanja  i veština dobio je od Globalnog fonda za decu bespovratna sredstva za vanredne situacije koja će biti iskorišćena za materijalnu podršku porodicama iz romske nacionalne zajednice, i to porodicama sa decom predškolskog uzrasta (0-5,5 godina). U pitanju su higijenski paketi i  paketi hrane, čijom podelom bi trebala da se ublaži njihova teška materijalna ali i zdravstvena situacija u post-kovid periodu.

Pored toga, sredstva su namenjena za nabavku didaktičkog materijala za rad na terenu, koji se koristi u  direktnom radu sa roditeljima i decom i ostaje u porodicama. Na kraju, zahvaljujući ovim sredstvima,  CPZV će izraditi i  novi strateški plan za period 2023-2026. godine.