Home/NSMEDE
NSMEDE2017-12-09T10:39:25+01:00

INTERSEKTORSKO UMREŽAVANjE I INFORMISANjE U FUNKCIJI UNAPREĐENjA USLOVA ZA RAST I RAZVOJ DECE U NOVOM SADU

Preko 30 ustanova, nevladinih organizacija i pojedinaca iz različitih oblasti.

 • Povezivanje različitih inicijativa na lokalnom nivou koje su usmerene na dobrobit deteta
 • Potreba da  profesionalci više međusobno komuniciraju kako bi se povećao efekat njihovih usluga
 • Stvaranje fleksibilnog modela saradnje aktera, osmišljenog prema konkretnim potrebama i okolnostima dece u Novom Sadu
 • Olakšavanje obavljanje svih funkcija zajednice kojima se pravi optimalno okruženje za život i razvoj sve dece.

Oblasti saradnje:

 • Unapređenje metodologije istraživanja o potrebama dece, identifikovanja problema i potreba na terenu
 • Uključivanje u nacionalne, regionalne i međunarodne inicijative u oblasti zaštite prava deteta i brige o deci
 • Razvijanje lokalnog okvira za praćenje, procenu i unapređenje kvaliteta usluga za decu
 • Organizovanje zajedničkih akcija i drugih aktivnosti u cilju podizanja nivoa društvene svesti o potrebama, problemima i pravima dece
 • Uzajamna stručna i tehnička pomoć u cilju poboljšanja kvaliteta usluga koje se pružaju deci u Novom Sadu
 • Razvijanje i definisanje jasnih procedura u saradnji između različitih institucija i organizacija i podsticanje uspostavljanja bilateralnih protokola o saradnji u brizi o deci
 • Promovisanje međusektorske saradnje
 • Organizovanje obučavanja i stručnog usavršavanja u relevantnim oblastima za predstavnike institucija i organizacija uključenih u Mrežu
 • Pravovremeno ažuriranje informacija o članicama Mreže.
Go to Top