Vreme održavanja sastanka:Sastanak je održan 01.04.2016. od 13.00 do 15.00 časova u Centru za socijalni rad grada Novog Sada

Sastanak je održan s ciljem razmene informacija među članicama Mreže o aktuelnim dešavanjima u Novom Sadu ali i šire, u oblasti brige o deci, kao i radi dogovora o realizaciji konkretnih aktivnosti koje su Akcionim planom Mreže predviđene za naredni period.

Belešku sa sastanka možete preuzeti ovde.