Veliki godišnji sastanak Novosadske mreže za decu NSMEDE, održan je 20.12.2017. godine u prostorijama Skupštine Grada Novog Sada.

Sastanak je podržala Gradske uprava za socijalnu i dečiju zaštitu, kroz projekat ‘’NSMEDE – intersektorsko umrežavanje i informisanje u funkciji unapređenja uslova za rast i razvoj dece u Novom Sadu’’, a čiji je nosilac Centar za proizvodnju znanja i veština. Sastanku je prisustvovalo 19 predstavnika organizacija i institucija, koje su članice Mreže. Na sastanku su izneti dosadašnji rezultati rada Mreže, primeri dobre prakse. Takođe, definisan je i plan aktivnosti Mreže za 2018. godinu na osnovu predloga i sugestija članica Mreže. Prva aktivnost Mreže NSMEDE u 2018. godini, sa kojom se već otpočelo jeste kampanja “Novi Sad čita deci“.