Sastanak je održan 01.03.2016. od 12.00 do 14.30 časova u ŠOSO „Milan Petrović“ u ulici Bate Brkića bb, Novi Sad

Belešku sa sastanka možete preuzeti ovde.