U utorak 20. septembra u prostorijama Centra za socijalni rad Grada Novog Sada održan je redovan sastanak Novosadske mreže za decu.

Na sastanku je učesnicima predstavljen strateški plan Centra za porodični smeštaj i usvojenje Novi Sad za period 2016-2018. Razmenjene su informacije među institucijama i nevladinim organizacijama o aktivnostima realizovanim u prethodnom periodu. Takođe, razgovarano je o narednim aktivnostima mreže, pre svega mogućnostima za pokretanje procesa javnog zastupanja za izradu Lokalnog akcionog plana za decu u Novom Sadu i obuci o javnom zastupanju čiji prvi modul će biti održan početkom novembra.