Zahvaljujući finansijskoj podršci Globalnog fonda za decu- GFC (Global  Fund for Children) CPZV je od početka leta ove godine podelio ukupno 120  paketa materijalne podrške porodicama koje žive u neformalnim romskim naseljima u Novom Sadu, pre svega porodicama iz Velikog rita. Podeljeno je 60 paketa hrane i 60 higijenskih paketa, čime bi trebala da se ublaži njihova teška materijalna ali i zdravstvena situacija u post-Kovid periodu. Podela higijenskih i prehrambenih paketa je značajna jer, iako ne možemo da smanjimo njihovo siromaštvo samo materijalnom pomoći, možemo ublažiti njihovu tešku životnu situaciju i smanjiti uticaj siromaštva na njihov svakodnevni život.

GFC godinama kontinuirano podržava Centar za proizvodnju znanja  i veština grantovima za sprovođenje terenskih aktivnosti u neformalnim romskim naseljima u Novom Sadu. I ove godine je sredstvima GFC obezbeđen didaktički materijal za rad na terenu, koji se koristi u  direktnom radu sa roditeljima i decom. Ove aktivnosti sprovodi volonterska grupa terenskih radnika naše organizacije a ciljevi su obezbeđivanje podrške porodicama za razvoj roditeljskih kompetencija,  podrške ranom razvoju dece, kao i edukacija i motivisanje roditelja za upis dece u Predškolsku ustanovu. Distribucija paketa podržava naše programske aktivnosti i povećava motivaciju roditelja da svoju decu uključe u obrazovne aktivnosti. U 2022. godini podržali smo formalno uključivanje 13 dece uzrasta od 3 do 5,5 godina u predškolsku ustanovu, a pored toga smo uspeli da uključimo 47 dece istog uzrasta u radionice koje su vodili naši terenski radnici. Kombinacija materijalne i obrazovne podrške doprinosi većoj motivaciji roditelja da se prijave za programe zapošljavanja koje nudi kako naša organizacija, tako i drugi akteri u zajednici i finansirani iz drugih dostupnih izvora. Kontinuirana podrška koju GFC pruža našoj organizaciji je od velikog značaja jer doprinosi našoj doslednosti i prepoznatljivosti našeg rada u zajednici.