Kao organizacija članica International Step by Step Association, objavljujemo saopštenje povodom Kovid 19 pandemije

 

COVID-19 SAOPŠTENJE

u ime Eurochild, ISSA-Međunarodne Asocijacije Korak po korak, Fonda za obrazovanje Roma i Evropske alijanse za javno zdravlje

Vreme je za preispitivanje naših društava i ekonomija – zašto rano detinjstvo treba da nam bude prioritet

Trenutna kriza nudi neograničene mogućnosti za preispitivanje budućnosti naših društava i ekonomija kroz učenje lekcija iz prethodnog perioda. Verujemo da će dugoročni napredak i otpornost zavisiti od toga koliko ćemo dati prioritet najmlađim generacijama i onima koji se staraju o njima.

Izbijanje bolesti COVID-19 otkrilo je istinski uticaj decenije štednje koja je svela zdravstvene i socijalne sisteme na njihov goli minimum u mnogim delovima Evrope. Čineći to, kriza je istakla nekoliko istina koje su ili zaboravljene ili zanemarene:

  • zaštita onih koji su najranjiviji u društvu ukazuje i na nivo zaštite društva u celini.
  • nivo političkog opredeljenja vlade za osiguranje dobrobiti, zdravog razvoja i učenja za svu malu decu je zvučan pokazatelj vodeće perspektive proizvodnog društva.
  • zahtevi za brigom i podrškom deci su visoki i sve usluge za porodice, od nege i obrazovanja u ranom detinjstvu, socijalnih i zdravstvenih usluga, do škola i šire zajednice su od vitalnog značaja za dobro funkcionisanje društva.
  • Jače ulaganje u zdravstvene, socijalne i obrazovne stručnjake/inje igra vitalnu ulogu u socijalnoj zaštiti i doprineće obezbeđivanju integriteta i funkcionisanja ključnih društvenih sektora i samog društva.
  • javni izdaci potrebni za zaštitu i podršku najranjivijim i isključenim su kako neophodni troškovi tako i investicija kojom se obezbeđuje da zaštita dosegne sve. To nije samo izdatak, trošak ili samo nešto što se ne može priuštiti.
  • jedan od temelja društva je zdravlje stanovništva, a visok zdravstveni status takođe zavisi od socijalnih odrednica zdravlja za koje je jednakost ključna.
  • Zdravlje i društvena podrška svim porodicama sa decom su kritičan pokretač za održiv ekonomski razvoj i socijalnu koheziju. Zato ova funkcija države treba da bude viđena ne kao trošak nego kao prioritetno ulaganje.

Nauka o ranom detinjstvu naglašava da su prve godine od vitalnog značaja za detetov razvoj i dobrobit i tokom celog života. Zdrav rast i razvoj zahtevaju odgovarajuću ishranu, stanovanje, pristup zdravstvenoj zaštiti, fizičkoj aktivnosti, ranoj stimulaciji i responsivnoj nezi kako bi se osigurao najbolji početak u životu i sprečile nejednakosti. Čvrsti temelji u ranom periodu života obezbeđuju neograničene mogućnosti rasta i razvoja za sve pojedince i društva. Osiguravanje zdravog i sveobuhvatnog razvoja dece u njihovim ranim godinama predstavlja osnovni uslov za dobrobit celog društva.

 Javne usluge u ranom detinjstvu predstavljaju okosnicu razvoja društava i ekonomija

Sva deca zaslužuju najbolji početak, a sve porodice moraju imati podršku da bi to osigurale. Pristup kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti, dostupni lekovi, vakcinacija, adekvatna ishrana, sigurno okruženje usluge podrške roditeljima i deci i mogućnosti ranog učenja (kućni programi, formalne i neformalne usluge) doprinose optimalnom fizičkom i mentalnom razvoju dece. Sve usluge u ranom detinjstvu predstavljaju ključni sastojak čvrstog temelja društva; stoga bi trebale biti pristupačne i dostupne SVIM mladim građanima, njihovim roditeljima i svima koji se staraju o njima.

Prioritetnim ulaganjem u usluge u ranom detinjstvu vlade doprinose povećanju kolektivnog blagostanja, umesto samo rastu BDP. Svima će nam bolje služiti takvo preusmeravanje koje stavlja dobrobit dece i porodice kao prvi prioritet.

Nema bolje budućnosti u našim društvima ako se SAD ne usredsredimo na dobrobit najmlađe dece i njihovih porodica!

 Dodatno možete pročitati i izjavu EUROCHILD-a: Eurochild’s statement on COVID19, kao i njihovu kolekciju resursa o COVID 19  COVID19 resources, kao i sve ono što organizacije članice Eurochild-a rade kako bi odgovorile na krizu.

Pročitajte EPHA izjavu o COVID 19: EPHA’s statement on COVID19, potrebu za zajedničkim evropskim odgovorom na pandemiju common European approach to the pandemic, kao i više toga na EPHA portal on COVID19.

Pročitajte više i na veb sajtu Međunarodne Asocijacije Korak po korak  ISSA’s the resources compiled by ISSA on COVID19, poruku ISSA Sekretarijata message from the Secretariat, dodatne resurse note on child protection and COVID19, globalni poziv ISSA na akciju global Call to Action kao i vebinar o podršci stručnjacima/kinjama za rani razvoj:  supporting early childhood educators’ professionalism during COVID-19.

Pročitajte i izjavu Fonda za obrazovanje Roma REF’s comprehensive COVID19 statement koju je podržala 21 organizacija.

 

Tekst saopštenja na srpskom jeziku možete preuzeti ovde

Originalno saopštenje na engleskom jeziku možete pročitati ovde