Дана 28.11.2022. у Скупштини Града Новог Сада одржана је завршна конференција  пројекта ‘’Инклузија Ромкиња и Рома и повратника кроз нове шансе за запошљавање у Новом Саду’’.

Конференцију су отвориле др. Лидија Томаш, В.Д. начелника Градске управе за социјалну и дечију заштиту Града Новог Сада, Весна Видојевић, виша пројектна менаџерка пројекта „Инклузија Рома и других маргинализованих група у Србији“ који спроводи Немчка развојна сарадња, као и Вања Ивановић, координаторка пројекта испред центра за поризводњу знања и вештина.

На конференцији су представљени резултати пројекта у оквиру ког је 35 жена и мушкараца, повратника/ца и припадника ромске националне мањине, добило подршку у запошљавању и самозапошљавању. Корисници пројекта су такође имали прилику да представе своје утиске и опишу ефекте подршке коју су добили.

Пројекат “Инклузија Ромкиња и Рома и повратника кроз нове шансе за запошљавање у Новом Саду“спроводе Град Нови Сад – Градска управа за социјалну и дечију заштиту и Центар за производњу знања и вештина. Пројекат се одвија у оквиру програма Немачке развојне сарадње “Инклузија Рома и других маргинализованих група у Србији”, који имплeментира GIZ. Циљ пројекта је да се допринесе смањењу сиромаштва, повећању запошљивости и социјалној инклузији Рома/киња и повратника/ца у Новом Саду.