Центар за производњу знања и вештина 12. марта 2016. године у сали Техничке школе “Милева Марић Ајнштајн“ у Новом Саду, организовао је конференцију на тему: “Транзиција деце са сметњама у развоју – спремност образовног система за укључивање сваког детета.“

Циљ конференције био је унапређивање квалитета пружања додатне подршке деци ученицима из осетљивих група и деци/ученицима са тешкоћама у развоју, односно сваком детету којем је потребна додатна подршка, повезивањем и успостављањем сарадње између свих учесника у образовно-васпитном раду у оквиру истог, aли и на различитим нивоима образовног система.

Учесници, који су били различитих образовних профила из различитих образовних система (предшколске установе, основне и средње школе, специјалне школе и др.) имали су прилику да се упознају са појмом и сврхом транзиције као видом подршке детету са сметњама у развоју, као и са примерима добре праксе.

У пленарном делу конференције представљене су следеће теме:

 • Транзиција деце/ученика са сметњама у развоју – некад и сад (Весна Радуловић)
 • Транзиција деце/ученика у образовном систему – спремност система заукључивање сваког детета (Соња Миладиновић)
 • Транзиција као одговор на неспремност система/образовне установе у ситуацијама одлагања поласка детета у школу (резултати истраживања) (Весна Радуловић)
 • Родитељи/старатељи у процесу транзиције (dr Otilia Velišek – Braško)
 • Интерсекторска сарадња у процесу транзиције (Татјана Лазор Обрадовић)

Након пленарног дела, излагачи су представили и примере из праксе кроз моделе ефикасне и ефективне транзиције на различитим нивоима образовања:

 • Предшколска установа-основна школа (Тајана Дивилд, Вера Јуришић, Изабела Халас, Данијела Бауцал)
 • Предшколска установа-основна школа (Зорица Калањош, Хајрија Аџеми, Бранислава Јевтић, Јелена Куриџа)
 • Први циклус-други циклус Ивана Грошко
 • ШОСО –музичка школа-основна школа (Ивана Грошко, Јелица Маринков, Виолета Страхињевић)
 • Основна школа-средња школа (Сања Радочај, Данијела Бауцал)
 • Унутар установе – између четвртог и петог разреда (Teréz Szabó)
 • Различити модели/нивои транзиције (Natalija Berat)

Током конференције, одржано је и шест и паралелних сесија:

 • Предшколска установа-основна школа (модераторке Соња Париповић и Мирјана
 • Унутар установе (модераторка Катарина Мајкић)
 • Специјална школа-основна школа-музичка школа (модераторка Драгица
 • Основна школа-средња школа (модераторка Ивана Копривица)
 • Унутар установе – на мађарском језику (модераторка др Отилиа Велишек – Брашко)

Презентације са конференције можете преузети овде.