Овим путем позивамо незапослене Роме, Ромкиње и повратнике по Споразуму о реадмисији који живе на територији Града Новог Сада да се пријаве за учешће у програму подршке у запошљавању и самозапошљавању.

Програм подршке запошљавању и самозапошљавању пружа се кроз пројекат Инклузија Ромкиња и Рома и повратника кроз нове шансе за запошљавање у Новом Саду који спроводи Град Нови  Сад-Градска управа за социјалну и дечију заштиту Града Новог Сада у парнтерству са Центром за производњу знања и вештина, а уз подршку Немачке развојне сарадње  (ГИЗ) у оквиру пројекта  Инклузија Рома и других маргинализованих група у Србији

Град Нови Сад-Градска управа за социјалну и дечију заштиту и Центар за производњу знања и вештина ће реализовати активности подршке Ромкињама и Ромима и повратницима у области запошљавања и самозапошљавања којима ћемо покушати да разбијемо препреке институционалног система развијањем заједничких акција, пружањем иновативних решења и изградњом међусобног поверења кључних актера у области запошљавања и укључивања.

Овим путем позивамо незапослене представнике ромске заједнице и повратнике по Споразуму о реадмисији са територије Града Новог Сада да узму учешће у компонентама подршке које пројекат пружа:

  1. Програм радног ангажовања за пружање услуге Помоћ у кући – у оквиру програма 15 жена ће бити подржано кроз реализацију обуке и сертификацију за пружање услуга Помоћ у кући, док ће њих 10 бити укључено у радни ангажман код лиценцираних пружалаца услуга Помоћ у кући у Новом Саду . Радни ангажман ће трајати укупно 3 месеца а кандидаткиње ће примити новчану надокнаду;
  2. Програм радне активације – у оквиру програма 10 Рома, Ромкиња и повратника, који су корисници новчане социјалне помоћи, биће радно ангажовани у јавним институцијама и организацијама у трајању од 3 месеца. Кандидати и кандидаткиње ће примити новчану надокнаду за период радне активације;
  3. Програм подршке при запошљавању код познатог послодавца – су обуке за занимања које ће се одвијати у стварном радном окружењу у којој компанија преузима улогу пружаоца услуга за 10 заинтересованих незапослених Ромкиња и Рома и повратника, како би стекли знања и вештине потребне за обављање послова на одређеном радном месту и за њихов лакши улазак на тржиште рада. Програм ће трајати 3 месеца, а полазници/е ће примити новчану надокнаду;
  4. Програм подршке самозапошљавању – 5 заинтересованих корисника и корисника биће подржано у започињању сопственог бизниса кроз менторску подршку и набавку основне опреме за започињање посла.

Свим одабраним корисницима/цама Пројекта биће обезбеђена сва потребна средства за рад, укључујући радни материјал, менторску подршку, заштитну опрему, а све у зависности од тога којој врсти посла се ради.

 

ПРАВО УЧЕШЋА У ПРОГРАМУ

Право учешћа у програму имаће незапослена лица која:

  • Припадају ромској националној заједници;
  • Имају I, II, III или IV степен стручне спреме;
  • Да имају пребивалиште на територији Града Новог Сада.
  • Додатни услов за кандидате/киње за програм радне активације је да су корисници/це новчане социјалне помоћи

Приоритет за укључивање у програм има особе које су:

  • повратници по Споразуму о реадмисији,
  • особе са вишеструком угроженошћу као што су самохране мајке, незапослени родитељи са дететом/децом, избегла и интерно расељена лица, жртве насиља у породици, корисници социјалне помоћи.

Више детаља о позиву, условима и начину пријављивања може се видети овде.

Образац за пријаве може се преузети овде.