Брошура је настала у оквиру пројекта „Инклузија Ромкиња и Рома и повратника кроз нове шансе за запошљавање у Новом Саду“ који је трајао 12 месеци и завршен је 30. новембра 2022. године.

Током овог пројекта Град Нови Сад-Градска управа за социјалну и дечију заштиту и Центар за производњу знања и  вештина су пружили подршку у запошљавању и самозапошљавању за 35 Ромкиња и Рома и повратника у Новом Наду.

Више о резултатима пројекта прочитајте у самој брошури