Током јула 2015. године Центар за производњу знања и вештина из Новог Сада покренуо је, уз подршку Покрајинског секретаријата за спорт и омладину, пројекат „Истраживање о менталном здрављу младих у АП Војводини – стање и перспектива“.

Општи циљ пројекта је допринос унапређењу менталног здравља младих у АП Војводини. Специфични циљеви су обухватали утврђивање стања у области менталног здравља младих узраста 15–19 година (8. разред ОШ – 4. разред СШ), кроз реализацију емпиријског истраживања у школама и давање препорука за програме превенције и заштите менталног здравља младих, посебно оних из маргинализованих и ризичних група.
Резултати указују на то да су симптоми стреса код младих израженији него што је установљено у иностраним истраживањима. Нарочито су под стресом девојке и ученици гимназија, а доминирају хронично оптерећење и дневни микростресори.
Установљене су разлике у више показатеља менталног здравља између девојака и младића, при чему девојке имају више тешкоћа у већини испитиваних домена. Код девојака су, у односу на младиће, израженије следеће појаве: мање задовољство изгледом, чешћа неухрањеност, мањи утисак контроле сопственог живота, ниже задовољство животом и ниже самопоштовање.
Kод девојака је регистрован већи степен стреса, укључујући вређање и искључивање од стране вршњака, израженије су соматизација, анксиозност и социјална дисфункционалност. Младићи су чешће изложени физичком насиљу и у већој мери користе психоактивне супстанце. Они чешће од девојака одлазе у кладионице и посећују еротске садржаје на интернету. Млади у граду показују више тешкоћа у менталном здрављу од младих из мањих места. Велики број показатеља менталног здравља у вези је са материјалним статусом породице: што су материјалне прилике лошије, то су показатељи менталног здравља неповољнији.
Монографија, која је резултат пројекта, садржи теоријски увод у коме се разматрају развојне карактеристике адолесценције, као и чиниоци и индикатори менталног здравља. Затим су приказани методологија спроведеног истраживања и основни резултати. На крају монографије дат је сценарио за десет психолошко-превентивних радионица које се фокусирају на неке од проблема из области менталног здравља младих. Надамо се да ће овако конципирана монографија бити инспиративна и корисна научницима, практичарима и студентима, како у сврхе даљег истраживачког проучавања менталног здравља, тако и у сврхе психолошке превенције и едукације младих.
Резултате истраживања „Ментално здравље младих у АП Војводини-стање и перспектива“ можете преузети ОВДЕ.